Sdělovací soustava

Sdělovací soustava – slouží k přenosu informací (zpráv)

Zpráva (informace) – každá skutečnost, kterou je třeba sdělit z jednoho místa na jiné, bez ohledu na vzdálenost, formu zprávy či použitý sdělovací prostředek

Obecné schéma sdělovací soustavy:

https://docs.google.com/file/d/0B_nnlY5oSOPQRGZiWDk0NWx4dFU/edit?pli=1

Z … zdroj zprávy

M … mikrofon (mechan. kmitání se mění na elektrické)

K … kódování zprávy (převod na signál vhodnější k přenosu – pomocí modulace)

SV … sdělovací vedení (kabel nebo vodič telefonnní sítě)


Bezdrátový přenos (radiokomunikační soustava) :

V … vysílač

elektromagnetické vlnění šířící se prostorem

P … přijímač

D … demodulátor (signál převeden zpět na původní zprávu v podobě elek. signálu)

R … reproduktor (elektrické kmitání se mění zpět na mechanické)