Přijímač

Přijímač = součást radiokomunikační soustavy. V praxi má různou konstrukci, způsob použití i funkci

OBECNÉ SCHÉMA ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE

A) s PŘÍMÝM zesílením (nosný kmitočet se nemění)
A ... anténa
LO ... laditelný oscilační obvod (naladíme na nosnou frekvenci vysílače)
VF ... vysokofrekvenční zesilovač (rezonanční zesílení přijatého signálu)
D ... demodulátor (oddělení akustického nízkofrekvenčního signálu, který nese příslušnou informaci, od vysokofrekvenční složky)
NF ... nízkofrekvenční zesilovač (zesílení akustického signálu)
R ... reproduktor

B) s NEPŘÍMÝM zesílením (SUPERHETERODYN, SUPERHET)

A ... anténa
VF ... vysokofrekvenční zesilovač
S ... směšovací stupeň
O ... oscilátor
MF ... mezifrekvenční zesilovač
D ... demodulátor
NF ... nízkofrekvenční zesilovač
R ... reproduktor

PRINCIP ČINNOSTI:
přijímaný vysokofrekvenční signál se převádí směšováním se signálem laděného oscilátoru na vysokofrekvenční signál konstantní frekvence (mezifrekvence) např. 455 kHz, který se zesiluje mezifrekvenčním zesilovačem
Platí: fm = fo - fs = konst.
fm = mezifrekvence
fo = frekvence oscilátoru
fs = frekvence signálu

VÝHODA:
  • vysoká citlivost a selektivnost přijímače
    • citlivost = schopnost příjmu slabých signálů od vzdálených vysílačů
    • selektivnost = schopnost výběru signálů určité frekvence, přičemž ostatní frekvence jsou potlačeny

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ V SOUČASNOSTI

několik pojmů: