Přenos zpráv pomocí mobilního telefonu

vysílače pokrývající danou oblast pro detekci a komunikaci s daným telefonem 
malý výkon (dosahuje do oblasti vedlejšího vysílače)
vysílač v telefonu - také malý výkon (jednotky W) - signál nezasahuje daleko, delší výdrž

vysílač vysílá signály různých frekvencí (několik tisíc)
telefonický hovor potřebuje pro svoji realizaci dvě frekvence (duplex)
na jedné frekvenci účastník hovoří
na druhé frekvenci účastník poslouchá 
další desítky frekvencí jsou kontrolní (komunikace mezi telefonem a vysílačem)
telefon má vlastní kód (32bitové číslo)
složení: 
první část - identifikace výrobce (stanovena výrobcem)
druhá část - identifikace vlastníka telefonu (odvozena z telefonního čísla)
třetí část - identifikace operátora

telefon 
- přijímá kontrolní frekvenci vysílače pokud je v jeho dosahu
- vysílá signál, který se ukládá do databáze systému vysílače

telefon je volán - systém pomocí kontrolní frekvence přidělí frekvenci, na které bude hovor probíhat, a hovor spojí

pohyb telefonu - přechod mezi jednotlivými vysílači
signál z prvního vysílače slábne, u druhého vysílače sílí - při určité síle signálu se vysílače "domluví" a telefon si předají

přechod telefonu do působnosti jiné sítě (roaming)
vysílač nové sítě se zkontaktuje s centrálou sítě původní (řekne si o kód telefonu) a vysílač ho potom sleduje