Vlastní indukce

Pokus:

Sepnutí obvodu - žárovka č.2 se rozsvítí později

Vysvětlení
Po sepnutí obvodu vzniká v cívce nestacionární magnetické pole, které je příčinou vzniku indukovaného proudu v cívce, který působí proti změně, která ho vyvolala.

Indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem.
Tento jev se nazývá VLASTNÍ INDUKCE


vlastní magnetické pole cívky vytváří v cívce magnetický indukční tok Φ,
který je přímo úměrný proudu v cívce
Φ ~ I
Φ = k . I         k = L

Φ = L . I

L ... Indukčnost cívky
 • fyzikální veličina charakterizující cívku (obdobně jako kapacita kondenzátor nebo elektrický odpor rezistor)
 • pro danou cívku v daném prostředí je konstantní, závisí na konstrukci cívky a na μr
 • jednotka: H (Henry)
  •                                 
Vodič má indukčnost 1 H, jestliže se v něm při změně proudu o 1 A za 1 s induk. napětí 1 V.
 • tlumivka = cívka s uzavřeným feromagnetickým jádrem s velkou indukčností, která má velké uplatnění v elektrotechnice (např. startér u zářivek)

Příklad:
 • Rovnoměrnou změnou proudu v cívce o 1,5 A za 0,2 s se v cívce indukovalo napětí 30 mV. Určete indukčnost cívky.
  (L = 4 mH)
 • Na cívce o indukčnosti 250 mH bylo po dobu 0,5 s stálé indukované napětí 150 mV. Určete velikost změny proudu v cívce.
  (I = 0,3 A)