Lenzův zákon

Určuje směr indukovaného proudu, který vzniká v cívce při elektromagnetické indukci

Pokus:


cívka s jádrem, vodivý prstenec
Sepnutí obvodu (zvýšení proudu) - odpuzení hlníkového prstence Rozpojení obvodu (snížení proudu) - přitažení hlníkového prstence
Vysvětlení
při změně proudu v obvodu se v prstenci indukuje proud
prstenec x cívka = vodiče s proudem
vzájemné odpuzování
prstenec x cívka = vodiče s proudem
vzájemné přitahování
v prstenci se indukuje proud opačného směru než prochází cívkou v prstenci se indukuje proud stejného směru jako v cívce
snaha zeslabit proud v obvodu snaha zesílit (udržet) proud v obvodu

Indukovaný proud působí svými účinky proti změně, která ho vyvolala.

Lenzův zákon


Poznámka:
Tyto indukované proudy vznikají i v masívních vodičích (plechy, desky, hranoly), které se pohybují v magnetickém poli, nebo jsou umístěny v časově proměnném magnetickém poli. Potom tyto proudy nazýváme

FOUCAULTOVY VÍŘIVÉ PROUDY (fukótovy),

které také působí proti změně, která je vyvolala.

například:


indukční brzda

Waltenhofenovo kyvadlo