Energie magnetického pole cívky

Víme:
magnetický indukční tok Φ, vznikající v cívce, je přímo úměrný proudu v cívce (Φ ~ I)
ΔEm = W
z obrázku plyne: W = 0,5 . Φ . I0
také platí: Φ = L . I0

potomPříklad:
Na jaké napětí je třeba nabít kondenzátor o kapacitě 10 μF, aby se jeho elektrická energie rovnala energii magnetického pole cívky o indukčnosti 1 mH, kterou prochází proud 2 A?
(U = 20 V)