Energie magnetického pole cívky - zápis do sešitu

Víme :
magnetický indukční tok Φ, vznikající v cívce, je přímo úměrný proudu v cívce (Φ ~ I)
ΔEm = W
z obrázku plyne : W = 0,5 . Φ . I0
také platí : Φ = L . I0

potomPříklad :
Na jaké napětí je třeba nabít kondenzátor o kapacitě 10 μF, aby se jeho elektrická energie rovnala energii magnetického pole cívky o indukčnosti 1 mH, kterou prochází proud 2 A ?
(U = 20 V) 
Comments