Elektromagnetická indukce

  • Doposud jsme uvažovali vždy takové magnetické pole, jehož B = konst. (vodičem procházel vždy konstantní proud) - STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
  • NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE = je takové pole, jehož B se v závislosti na čase mění
Možné případy:
  1. Nepohybující se vodič s časově proměnným proudem
  2. Pohybující se vodič s časově proměnným nebo konstantním proudem
  3. Pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet


Elektromagnetická indukce

Pokus