Nestacionární magnetické pole

Rozšiřující učivo pro zájemce - Elektromagnetická indukce (studijní materiál knihovničky FO) - v pdf
(kapitoly 1 a 2)