Vznik elektromagnetického vlnění

Víme: 
kmitání elektromagnetického oscilátoru = pravidelná periodická přeměna elektrické energie kondenzátoru v magnetickou energii cívky a naopak

Nevýhoda: 
energie nepřechází do okolí oscilátoru

V praxi:
potřebujeme ale energii ze zdroje přenášet na spotřebič (např: zdroj střídavého napětí nízké frekvence 50 Hz přenáší energii dvěma vodiči ke spotřebiči - žárovce)


Podrobnější popis realizace (pomocí dvouvodičového vedení)
A
zdrojem je elektromagnetický oscilátor nízké frekvence

Rvedení << R spotřebiče

potom

uzdroje = uspotřbiče

napětí v jednotlivých bodech vedení je pouze funkcí času
a
děj má ráz elektromagnetického kmitání
B
zdrojem je elektromagnetický oscilátor vysoké frekvence

změny napětí se šíří konečnou rychlostí

potom

změny napětí na začátku vedení dospějí ke spotřebiči s určitým zpožděním

napětí v jednotlivých bodech vedení je funkcí času a místa
a
děj má ráz elektromagnetického vlnění