Elektromagnetická vlna

víme:

A

pokud je dvouvodičové vedení připojeno ke zdroji harmonického napětí vysoké frekvence,
mění se okamžitá hodnota napětí podle rovnice

potom ale

náboj podél vodičů není rozložen rovnoměrně - různá intenzita elektrického pole E - mezi vodiči vzniká elektrické pole s nerovnoměrným rozložením siločar

B

ke konci vedení je připojen rezistor


(veškerá elmag. energie se přemění v jinou formu energie
 - např. vnitřní)


potom proud ve vedení bude mít stejnou fázi jako napětí


kolem vedení bude současně vznikat i pole magnetické s proměnnou hodnotou magnetické indukce B