Elektromagnetická interakce, Maxwellovy rovnice

úvaha:
ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ

velikost okamžitého napětí je pouze funkcí času

potom ale

periodické změny magnetického a elektrického pole jsou vázány na elektrický náboj a jeho pohyb
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ

velikost okamžitého napětí je funkcí času a místa

proto

periodické změny magnetického a elektrického pole na existenci nabitých těles vázány být nemohou
(šíří se v prostoru i bez elektrických nábojů - ve vakuu)