Analogie mezi oscilátory

Analogické děje = děje, které mají shodný způsob svého matematického popisu

u nás:
vztahy platné pro děje v mechanickém oscilátoru platí i pro oscilátor elektromagnetický, ovšem s tím rozdílem, že mechanické veličiny budou nahrazeny odpovídajícími analogickými veličinami elektromagnetickými


TABULKA ANALOGICKÝCH POJMŮ A VELIČIN

MECHANICKÝ OSCILÁTOR


závaží na pružině

parametry: m (hmotnost), k (tuhost)

zopakuj - aplet Walter Fendt - zopakuj

vychýlení závaží z rovnovážné polohy

mechanická potenciální energie pružnosti

průchod závaží rovnovážnou polohou

mechanická kinetická energie závaží

okamžitá výchylka y
rychlost v
energie potenciální EP
energie kinetická EK
síla F
hmotnost m
tuhost pružiny k = F/y
ELEKTROMAGNETICKÝ OSCILÁTOR


LC obvod

parametry: L (indukčnost), C (kapacita)

zopakuj - aplet Walter Fendt - zopakuj

nabití kondenzátoru

elektrická energie kondenzátoru

největší proud v cívce

magnetická energie cívky

okamžitý náboj q
okamžitý proud i
energie elektrická Ee
energie magnetická Em
elektrické napětí u
indukčnost L
reciproká hodnota kapacity 1/C = u/q