Elektromagnetické kmitání a vlnění

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ

= střídavý proud a napětí
 1. Elektromagnetický oscilátor
 2. Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru
 3. Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru
 4. Jevy v LC obvodu - shrnutí poznatků (aplet Walter Fendt - odkaz se otevře v novém okně)
 5. Analogie mezi oscilátory
 6. Oscilační obvod (shrnutí poznatků na EduPortálu Techmánie)
 7. Praktické příklady z elektrotechniky II - PedF MUNI v Brně - (kap. 1.5. Rezonanční obvody, strana 9)

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ

= šíření elektromagnetického rozruchu v daném prostředí
= proces šíření elektromagnetických vln v prostoru konečnou rychlostí
 1. Vznik elektromagnetického vlnění
 2. Elektromagnetická vlna
 3. Elektromagnetický dipól
 4. Vlastnosti elektromagnetického vlnění
 5. Elektromagnetická interakce, Maxwellovy rovnice
 6. Elektromagnetické kmitání a vlnění - úlohy