Tranzistorový jev a jeho technické využití

TRANZISTOR (BIPOLÁRNÍ) = polovodičová součástka obsahující 2 přechody PN, má 3 vývody, využívá při své činnosti oba dva typy majoritních nosičů nábojů (díry i elektrony)
      • kolektor (C)
      • báze (B)
      • emitor (E)
Rozdělení tranzistorů:
(řízeny proudem BÁZE)
PNP NPNZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ZAPOJENÍ TRANZISTORU NPN

Se společným EMITOREM Se společnou BÁZÍ Se společným KOLEKTOREM
zdroj obrázku:
http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm
zdroj obrázku:
http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm  
zdroj obrázku:
http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm

V praxi nejčastější zapojení SE SPOLEČNÝM EMITOREM

Zdroj obrázku: www.cez.cz

IC >> IB                                          IB   ovlivňuje   IC v obvodu 

malá změna       I   způsobí velkou změnu   I    

proto se využívají tranzistory jako zesilovače

podrobnější vysvětlení (SPŠE Mohelnice)


spojení několika tranzistorů - vícestupňové zesilovačeDalší využití tranzistorů:

jako spínač

Tranzistor na Wikipedii


(Sbírka řešených úloh KDF MFF UK v Praze)