Polovodičové součástky (základní přehled)

Přednosti polovodičové techniky:
  • vysoká spolehlivost
  • mechanicky odolné
  • energeticky i materiálově úsporné

Jednotlivé součástky:

Název Charakteristika Značka Využití

DIODA

polovodičová součástka založená na jednom přechodu PN 


jako usměrňovač

FOTODIODA

polovodičová dioda, která je citlivá na osvětlení PN přechodu světlem určité vlnové délky  k měření osvětlení

TRANZISTOR

polovodičová součástka založená na dvou přechodech PN
jako zesilovač

FOTOREZISTOR

pasivní elektronická součástka bez PN přechodu, jejíž elektrický odpor se snižuje se zvyšující se intenzitou dopadajícího světla
při měření intenzity světla (soumrakové spínače, fotoaparáty)

TYRISTOR

čtyřvrstvá dioda obsahující tři přechody PN


jako regulátor a spínač

DIAK

je polovodičový spínací prvek schopný vést elektrický proud oběma směry, nemá řídící elektrodu a je tedy ovládán jen vstupním napětím a nedá se řídit


jako spínač

TRIAK

je polovodičový spínací prvek schopný vést elektrický proud oběma směry, vlastnosti triaku přibližně odpovídají vlastnostem dvou antiparalelně zapojených tyristorů, u kterých jsou řídicí elektrody propojeny v jednu.


jako spínač

TERMISTOR

polovodičová součástka založená na známé závislosti měrného el. odporu na teplotě 


jako odporové teploměry

INTEGROVANÝ
OBVOD

elektronická součástka obsahující pasívní (rezistory, kondenzátory, cívky) a aktivní (tranzistory) obvodové prvky umístěné nastálo v jednom společném pouzdře a plnící určitou funkci elektronického obvodu


výroba elektronických zařízení

MIKROPROCESOR

integrovaný obvod, jehož logické operace lze naprogramovatk ovládání (řízení) elektronických obvodů