Polovodiče - jednoduché úlohy

1) Obvod na obrázku je tvořen stejnými rezistory o odporu 6 kohmu a polovodičovými diodami ideálních vlastností (v propustném směru - nulový odpor, v závěrném směru - nekonečně velký odpor). Určete celkový odpor obvodu, je-li bod A připojen 
a) ke kladnému pólu zdroje,
b) k zápornému pólu zdroje.
(2 kiloohmy, 18 kiloohmů)


2) V děliči napětí na obrázku vlevo má fotorezistor za tmy odpor Rf = 50 kohmu a odpor rezistoru R = 10 kohmu. Děličem napětí prochází proud 0,6 mA. Při osvětlení se proud zvětšil na 2,4 mA. Určete výstupní napětí v obou případech a odpor fotorezistoru při osvětlení.
(6V, 24 V, 5000 ohmů)
3) Na obrázku je schéma obvodu, v němž je do série spojen termistor s rezistorem o odporu 1 kohm. Při teplotě 20 °C byla v obvodu naměřena hodnota proudu 5 mA. Po ponoření termistoru do horké vody se proud v obvodu zvětšil na 10 mA. Určete teplotu vody, je-li střední hodnota teplotního součinitele odporu termistoru –0,04 K–1 a obvod je připojen ke zdroji o napětí 20 V.
(t = 37°C)

4) Jaká je intenzita elektrického pole v hradlové vrstvě křemíkové polovodičové diody? Její tloušťka je asi 1 mikrometr a prahové napětí křemíkové diody je asi 0,6 V.
(E = 600 kV/m)

5) Ultrafialová dioda má provozní napětí 3 V. Je dodávána v balení společně s předřadným rezistorem 470 ohmů pro připojení diody ke 12voltovému zdroji napětí. Jaký je odpor diody? Jaký předřadný odpor jr třeba použít, má-li být k jejímu napájení použita plochá baterie o elektromotorickém napětí 4,5 V?
(RD = 160 ohmů, RP2 = 80 ohmů)