Diodový jev, dioda - zápis do sešitu

PŘECHOD PN = rozhraní dvou polovodičů s různým typem vodivosti

DĚJE PROBÍHAJÍCÍ NA PŘECHODU PN


1)
difúze elektronů z N do P
difúze děr z P do N


2)
v N při rozhraní nevykompenzované (přebytek) kladných iontů (+)
v P při rozhraní nevykompenzované (přebytek) záporných iontů (-)


3)
HRADLOVÁ VRSTVA (1 mikrometr)
vytvoření elektrické dvojvrstvy (napěťové bariéry), která zabraňuje přechodu dalších volných částic (velký odpor)

ZAŘAZENÍ POLOVODIČE S PŘECHODEM PN DO ELEKTRICKÉHO POLE

existují 2 možné způsoby:

1. případ:
(+) pól zdroje je připojen k polovodiči typu P
(-) pól zdroje je připojen k polovodiči typu N

vliv vnějšího elektrického pole - zeslabení elektrické dvojvrstvy - obvodem prochází elektrický proud
POLOVODIČ JE ZAŘAZEN V PROPUSTNÉM SMĚRU

2. případ:
(+) pól zdroje je připojen k polovodiči typu N
(-) pól zdroje je připojen k polovodiči typu P

vliv vnějšího elektrického pole - zesílení elektrické dvojvrstvy - obvodem neprochází elektrický proud
POLOVODIČ JE ZAŘAZEN V ZÁVĚRNÉM SMĚRUDIODA = polovodičová součástka založená na jednom přechodu PN

značka: 


rozdělení diod:

 
Podle KONSTRUKCE
HROTOVÉ PLOŠNÉ


2 destičky s různou vodivostí (P a N)
snese větší napěťové zatížení
 
Podle POUŽITÍ
ZENEROVA FOTODIODA KAPACITNÍ LUMINISCENČNÍ (LED)Využití diod: