Elektrický proud v polovodičích

  1. Polovodič - základní vlastnosti
  2. Vlastní a nevlastní polovodiče
  3. Diodový jev a jeho technické využití
  4. Tranzistorový jev a jeho technické využití
  5. Polovodičové součástky - přehled a využití
  6. Polovodiče - jednoduché úlohy

Fyzikální základy polovodičů - shrnutí (informační materiál na www.cez.cz)

Sestavte si on line elektrický obvod s různými polovodičovými součástkami a ověřte si jejich  fyzikální princip  
(simulační program Circuit Simulátor - autor Paul Falstad www.falstad.com)
česká verze ke stažení (Střední průmyslová škola elektrotechnická v Mohelnici)
prezentace - Martin Šturc - 6A8
Gymnázium Benešov - 2011/12