Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu - příklady na procvičení

 1. Na halogenové žárovce diaprojektoru jsou údaje 24 V, 150 W. Jak velký proud žárovkou prochází, jaký je odpor svítícího vlákna?
 2. K baterii o elektromotorickém napětí 4,80 V a vnitřním odporu 1,3 ohmy připojíme žárovku, kterou prochází proud 0,35 A. Určete
  • napětí na žárovce
  • příkon žárovky
  • účinnost obvodu
 3. Za jak dlouho se v elektrickém bojleru o objemu 120 litrů ohřeje voda z 20°C na 80°C, je-li příkon topné spirály 2 kW? Ztráty tepla do okolí zanedbáváme.
 4. Dvě žárovky s příkony 45 W a 5 W jsou paralelně zapojeny ke zdroji napětí, kterým prochází proud 3 A. Nakreslete schéma zapojení a určete proudy, které procházejí žárovkami.
 5. Elektrická poduška zapojená na nejnižší stupeň vyhřívání má při zapojení do sítě na napětí 220 V příkon 15 W. Jaký odpor má poduška? Jaký proud prochází poduškou? Kolik elektrické energie spotřebuje poduška, bude-li v provozu 10 h? Výsledek vyjádřete v kWh.

Správná řešení pro kontrolu výsledků:
 1. 6,25 A; 3,8 ohmu
 2. 4,35 V; 1,5 W, 91%
 3. 4,2 hod
 4. 2,7 A; 0,3 A
 5. 3,2 k ohmy; 0,068 A; 0,15 kWh


Comments