Odpor drátěné krychle - úloha na procvičení

Určete celkový odpor drátěné krychle (viz obrázek). Odpory jednotlivých úseků mezi uzlovými body sítí jsou stejné.


(správné řešení: Rc = 5/6 R)

Comments