Elektrický proud v kovech

  1. Základní prvky jednoduchého elektrického obvodu
  2. Ohmův zákon pro část obvodu
   • vyzkoušejte applet (Walter Fendt - v češtině)
  3. Elektrický odpor a jeho vlastnosti
  4. Ohmův zákon pro uzavřený obvod
  5. Kirchhoffovy zákony
  6. Praktické využití Kirchhoffových zákonů
  7. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

Řešení jednoduchých elektrických obvodů - procvičení řešení jednoduchých úloh a příkladů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Řešení kombinovaných obvodů - procvičení řešení jednoduchých úloh a příkladů (Univerzita Palackého v Olomouci)

Sestavte si online elektrický obvod a ověřujte dané fyzikální zákonitosti (applet na  http://phet.colorado.edu)