Samostatný výboj v plynu za normálního a sníženého tlaku

Velmi často bývá doprovázen světelnými a zvukovými efekty.

Přehledné rozdělení:

 VÝBOJ ZA NÁZEV CHARAKTERISTIKA VYUŽITÍ FOTO, VIDEO

NORMÁLNÍHO
ATMOSFÉRICKÉHO
TLAKU

OBLOUKOVÝ
VÝBOJ
velký proud - rozžhavení uhlíkových elektrod až na teplotu 6000 K - ke sváření kovů
- v osvětlovacích výbojkách
 • vysokotlaké výbojky plněné xenonem (promítací přístroje)
 • vysokotlaké sodíkové výbojky (žluté světlo - veřejné osvětlení)
 • vysokotlaké rtuťové výbojky ("horské slunce" - ultrafialové záření)
 klip byl natočen v 500 kV rozvodně Eldorado v blízkosti města Boulder City v Nevadě, jedná se o test přepojování vysokého napětí, při rozpojení vznikl klasický obloukový výboj i s doprovodnými zvukovými efekty 
 (video - mpg)

JISKROVÝ
VÝBOJ
velký proud krátkého trvání, přeskok jiskry je doprovázen zvukovými efekty v přírodě blesk
I = 10kA - 30kA
U = 10 MV - 1 GV
E = 100 kWh
 
autor: original data: Sebastien D'ARCO, animate: Koba-chan


KORÓNA
trsovitý výboj vznikající v nehomogenním magnetickém poli okolo drátů, hran a hrotů s vysokým potenciálem    
(FEL ČVUT)

SNÍŽENÉHO
TLAKU

DOUTNAVÝ
VÝBOJ
p = 100Pa, I = 10-3 A
nízká teplota elektrod
modré katodové doutnavé světlo
růžový anodový sloupec
 • doutnavky (krátké výbojky plněné neonem při tlaku 1000Pa) - kontrolní světla
 • anodový sloupec se využívá v reklamních trubicích a zářivkách
doutnavý výboj při snižování tlaku vzduchu


využití doutnavky k ověření zelektrování tělesa

KATODOVÉ
ZÁŘENÍ
tok elektronů emitovaných z katody ve vyčerpané výbojové trubici
výbojová trubice = skleněný uzavřený válec s elektrodami
emise elektronů = uvolňování elektronů přímo z katody
elektronový paprsek = soubor letících elektronů
p < 2 Pa (téměř vakuum)
U = 10 000 V
 • vychyluje se v elektrickém a magnetickém poli (v osciloskopech)
 • ionizuje vzduch a ostatní plyny (získávání iontů pro urychlovače)
 • místo dopadu se zahřívá (tavení a sváření kovů)
 • má chemické účinky (ve fotografii)
 • dopadem na kovový materiál  vyvolává rentgenové záření (v lékařství)
 • proniká tenkými materiály a rozptyluje se (výzkum povrchu pevných látek)

mechanické a světelné účinky


vychylování v magnetickém poli

Další videa:

Video YouTube


Video YouTube