Galvanické články a akumulátory

základní význam: přeměňují chemickou energii na elektrickou a během vybíjení slouží jako zdroj napětí

Základní rozdělení galvanických článků:
  • PRIMÁRNÍ - pouze na jedno použití (nedají se dobíjet)
  • SEKUNDÁRNÍ (AKUMULÁTORY) - dají se opakovaně dobíjet

Základní charakteristiky galvanických článků:
  • KAPACITA ČLÁNKU - udává se v ampérhodinách (Ah) a představuje.součin vybíjecího proudu a celkové doby vybíjení (např.:kapacita automobilového akumulátoru je 40 Ah a to znamená, že akumulátor se může proudem 1 A vybíjet po dobu 40 h, proudem 2 A se může vybíjet 20 h atd.)
  • ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ (Ue) - napětí nezatíženého článku, tj. článku, ke kterému není připojený žádný spotřebič
  • VNITŘNÍ ODPOR - odpor vnitřních vodivých částí galvanického článku (elektrody, elektrolyt), vnitřní odpor článku se při odběru proudu postupně zvětšuje, článek se vybíjí

PŘEHLED GALVANICKÝCH ČLÁNKŮ A AKUMULÁTORŮ 

 A) Galvanické články
NÁZEV ELEKTROLYT
ANODA
(+)
KATODA 
(-)
Ue VYUŽITÍ FOTO POZNÁMKA DALŠÍ INFO
Voltův článek

schéma
kyselina sírová
měď
(Cu)
zinek
(Zn)
1,1 V Voltův sloup

historicky první zdroj
 elektrického proudu www
zinko-uhlíkový článek
(Leclancheův článek)
chlorid amonný
NH4Cl
oxid manganičitý (MnO2 zinek
(Zn)
1,5 V
přístroje s nízkým odběrem
(dálkové ovladače, hodiny, svítilny, hračky) 
různé provedení
(mikrotužková baterie, plochá baterie)

chem. reakce
www
zinko-chloridový článek
chlorid zinečnatý
ZnCl2
oxid manganičitý (MnO2 zinek
(Zn)
1,5 V

3V

6V

9V
vyšší životnost než u zinko-uhlíkového článku

různé provedení
(mikrotužková baterie, plochá baterie)

chem. reakce
www
alkalický článek
hydroxid draselný

oxid manganičitý (MnO2 zinek
(Zn)
1,5 V kvalitní baterie

 www

 B) Akumulátory
NÁZEV ELEKTROLYT
ANODA
(+)
KATODA
(-)
Ue VYUŽITÍ FOTO POZNÁMKA DALŠÍ INFO
olověný akumulátor kyselina sírová
oxid olovičitý
(PbO2)
olovo
(Pb)
2 V automobily
tvrdý zdroj www
nikl-ocelový akumulátor
(NiFe)
hydroxid
draselný
KOH 
nikl
(Ni)
železo
(Fe)
1,2 V


www
nikl-kadmiový
akumulátor
(NiCd)
hydroxid
draselný
KOH 
oxid-hydroxid niklitý
NiO(OH)
kadmium Cd 1,2 V využívány v extrémních klimatických podmínkách
(- 40°C)


www
nikl-metal hydridový akumulátor
(NiMH)
hydroxid
draselný
KOH 
oxid-hydroxid
niklitý
NiO(OH
vodík vázaný v hydridu
kovu (metal)
1,2 V mobilní telefony, přenosné počítače
vyšší kapacita než u NiCd
(cca o 40%)
www
lithium-iontový akumulátor
(Li-ion)
lithiová sůl (např. LiPF6) +
organické rozpouštědlo
oxid lithno-kobaltitý
LiCoO2
lithium vázané v grafitu 3,6 V mobilní telefony, kamery, notebook

www


Rozdělení galvanických článků podle velikosti a tvaru:

NÁZEV ZNAČENÍ Ue FOTO DALŠÍ INFO
mikrotužková AAA 1,5 V

tužková AA 1,5 V

malý monočlánek C 1,5 V

velký monočlánek D 1,5 V

devítivoltová baterie   9 V

plochá baterie
4,5 V
(3x1,5)


knoflíkové baterie
1,5 V
6 V
12 VDALŠÍ ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE