Faradayovy zákony - úlohy

1) Nádobku s povrchem 200 cm2 je třeba postříbřit v roztoku AgNO3 proudem 0,5 A. Za jakou dobu bude vrstvička stříbra silná 0,2 mm? (hustota Ag = 10500 kg.m-3, AAg = 1,118 . 10-6 kg.C-1)
(20 hod 54 minut)

2) Při elektrolýze CuSO4 se vyloučilo na katodě za 2 hodiny 9,504 g mědi. Ampérmetr ukazoval proud 4,1 A. Byl údaj ampérmetru správný? (ACu = 0,329 . 10-6 kg.C-1)
(nebyl, správná hodnota I = 4,0 A)


řešení: zapište si do sešitu sami