Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH


ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH A VE VAKUU


Rozšiřující učivo, návody pro samostatnou práci: