Kapacita vodiče, kondenzátor

mějme dvě rovnoběžné vodivé izolované desky:
KAPACITA VODIČE je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho potenciálu φ.

jednotka: 1F (Farad)

Vodič má kapacitu 1F, nabije-li se nábojem 1Q na potenciál 1V


KAPACITA VODIČE vyjadřuje schopnost vodič HROMADIT V SOBĚ NÁBOJ (při určité pevné hodnotě potenciálu)


KONDENZÁTOR = soustava navzájem izolovaných vodičů  více na: Druhy kondenzátorů a jejich spojování