Intenzita elektrického pole

 • vektorová fyzikální veličina sloužící k popisu elektrického pole
 • je určena jako podíl síly, kterou působí elektrické pole na náboj Q a velikostí náboje Q
 • jednotka: N ∙ C-1 (V ∙ m-1)
 • vlastnosti: 
  • vektorová fyzikální veličina - směr shodný se směrem elektrické síly, která působí v daném místě pole na kladný bodový náboj Q
  • existující možnosti zobrazení vektoru elektrické síly a vektoru intenzity elektrického pole podle polarity jednotlivých nábojů (velký náboj vytváří elektrické pole a malý náboj se v daném poli nachází):
  • s rostoucí vzdáleností intenzita elektrického pole klesá: 
INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE KLESÁ S DRUHOU MOCNINOU VZDÁLENOSTI.

  • intenzitu elektrického pole znázorňujeme pomocí SILOČAR
   • siločára = myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v daném bodě elektrického pole určuje směr intenzity elektického pole v tomto bodě
  • znázornění elektrického pole pomocí siločar intenzity elektrického pole
   • Izolované bodové náboje

   • Dva nesouhlasné bodové náboje

   • Dva souhlasné bodové náboje

  • radiální elektrické pole -  konstanta 
  • homogenní elektrické pole - E = konstanta

  • obecné vlastnosti siločar elektrického pole:
   • navzájem se neprotínají
   • jsou spojité, začínají na kladném náboji a končí na náboji záporném 
   • u osamoceného náboje nebo u dvojice nábojů stejného znaménka ubíhají do nekonečna
   • jsou kolmé k povrchu nabitého tělesa

Podívejte se Aplet na znázornění elektrického pole (falstad.com)
Podívejte se: Aplet na znázornění elektrického pole pomocí siločar