Rozložení elektrického náboje na vodiči

pokus:
Faradayova klec
  • závěr: elektrický náboj je rozmístěn na vnějším povrchu vodiče
zavádíme:
σ (plošná hustota náboje) 
  • jednotka: C · m-2
  • Plošná hustota elektrického náboje je rovna podílu velikosti náboje Q a obsahu plochy S, na které je daný náboj rovnoměrně rozmístěn.
pro povrch koule:
vztah mezi
σ a velikostí E (ve vakuu):
  • velikost intenzity při vnějším povrchu koule:

Plošná hustota náboje je přímo úměrná elektrické intenzitě.

Faradayova klec