Druhy kondenzátorů, jejich spojování a energie

DRUHY KONDENZÁTORŮ:
 • podle tvaru
  • deskové
  • kulové
  • válcové
  • svitkové (svinutý dlouhý vodivý pás oddělený dielektrikem)
 • podle použitého dielektrika:
  • vzduchový
  • papírový
  • elektrolytický
  • keramický
  • slídový
  • plastový

KAPACITA DESKOVÉHO KONDENZÁTORU:

E ... intenzita homogenního elektrického pole

S ... účinný plošný obsah desek 
(část povrchu vodivé desky, proti které je povrch druhé desky)

d ... vzdálenost desekVZTAH PRO KAPACITU DESKOVÉHO KONDENZÁTORUKAPACITA DESKOVÉHO KONDENZÁTORU je přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a nepřímo úměrná vzdálenosti desek

SPOJOVÁNÍ KONDENZÁTORŮ - slouží k získání potřebné hodnoty kapacity

elektrotechnická značka kondenzátoru: 
                 

Známe 2 základní způsoby zapojení:
A) PARALELNÍ SPOJENÍ (VEDLE SEBE)

napětí UAB je na obou kondenzátorech stejné
tímto spojením se zvýšila účinná plocha desek a tudíž pro celkový náboj Q platí Q = Q1 + Q2


při paralelním zapojení kondenzátorů je výsledná kapacita soustavy dána vztahemkde C je výsledná kapacita a C1, C2 až CN jsou kapacity jednotlivých kondenzátorů

B) SÉRIOVÉ SPOJENÍ (ZA SEBOU)

na obou kondenzátorech se indukují stejné náboje Q
na kondenzátorech dojde k poklesu napětí Upři sériovém spojení kondenzátorů je výsledná kapacita soustavy dána vztahem


kde C je výsledná kapacita a C1, C2 až CN jsou kapacity jednotlivých kondenzátorů