Elektrický náboj a elektrické poleELEKTRICKÉ POLE
 • projevuje se vzájemným silovým působením elektricky nabitých těles, která jsou vzhledem ke zvolené vztažné soustavě v klidu
 • je formou hmoty
 • zdrojem jsou částice nesoucí elektrický náboj

 1. Elektrický náboj a jeho vlastnosti
 2. Coulombův zákon
 3. Intenzita elektrického pole
 4. Elektrický potenciál
  • Čtverec (Sbírka řešených úloh z fyziky)
 5. Elektrické napětí
 6. Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu, rozložení náboje na vodiči
 7. Vodič a izolant v elektrickém poli
 8. Kapacita vodiče, kondenzátor
 9. Druhy a typy kondenzátorů, spojování kondenzátorů, energie kondenzátoru
Applet simulující elektrostatické pole: